www.campingzonnehoeve.nl

Camping Zonnehoeve te Oudenhoorn publiceert hier ter informatie teksten en afbeeldingen. Camping Zonnehoeve behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Camping Zonnehoeve spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Camping Zonnehoeve.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Camping Zonnehoeve nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Camping Zonnehoeve.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Camping Zonnehoeve, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Beeldmateriaal

Camping Zonnehoeve heeft geprobeerd voor alle publicaties, alle rechthebbenden van de foto’s en/of video’s te achterhalen. Mocht je desondanks foto’s/video’s tegenkomen, waarvan je rechthebbende bent en je hebt geen toestemming gegeven voor de publicatie van een foto/video, neem dan contact op via welkom@campingzonnehoeve.nl

Spring naar toolbar